טרכיאות 
 trachea 
מערכת של צינורות העוברת בגוף במקביל למערכת הדם הפתוחה. כל צינור מרופד ברקמה רירית ומחוזק בקוטיקולה סלילית. צינורות הטריכאה מתפצלים לטרכיאולות (צינורות דקיקים) ולטרכיאוליות (צינוורות דקיקים יותר) מעבר הגזים בדרך דיפוסיה בין הרקמות וצינורות הטרכיאוליות.